Aspects in diagnostics and treatment of obesity

Gov christie pierdere în greutate. Donald Trump

Aspects in diagnostics and treatment of obesity Starting from the premise that the promotion of a healthy lifestyle through healthy nutrition and daily practice of physical activity among the population must take precedence, the current situation of obesity requires the reconfi guration of the health system around the whole world.

Th is tool can be useful to both the specialist and the patient, contributing to understanding each step and following the evolution of the treatment scheme. Instrumentul mentionatpoate fi util atat specialistului, cat si pacientului, contribuind la intelegerea fiecarei etape si la urmarirea evolutiei schemei de tratament. Cuvinte-cheie: obezitate, management, algoritm Summary Aspects in diagnostics and treatment of obesity Starting from the premise that the promotion of a healthy lifestyle through healthy nutrition and daily practice of physical activity among the population must take precedence, the current situation of obesity requires the reconfiguration of the health system around the whole world.

cat a slabit lidia buble pierderea în greutate miracolă

This tool can be useful to both the specialist and the patient, contributing to understanding each step and following the evolution of the treatment scheme. Obezitatea reprezintá o cauzá majorá a stárii de sánátate precare, invaliditátii, pensionárii anticipate pe caz de boalá si a mortii premature datorate complicatiilor.

Aceastá boalá netransmisibilá este o provocare pentru individ, pentru familia acestuia si furnizorii serviciilor de sánátate, fapt confirmat de rezultatele statisticilor internationale si ale celor nationale.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sánátátii, in anulpeste 1,9 miliarde de adulti sufereau de exces de greutate, iar circa milioane de persoane erau obe-ze [29, 34].

Surplusul de greutate prezintá un risc inalt pentru aparitia si dezvoltarea tulburárilor metabo-lice hiperglicemie, dislipidemie etc. Acest fenomen se manifestá prin scáderea productivitátii muncii si sporirea numárului de pensii pentru dizabilitáti etc. Astfel, rezultatele unor cer-cetári demonstreazá cá atat bárbatii, cat si femeile cu obezitate primesc o penalizare la salariu.

Acest fapt este motivat prin nivelul de productivitate mai redus in randul persoanelor cu exces de greutate, care se manifestá prin scáderea volumului si deprecierea calitátii fortei de muncá [2, 16]. Prin riscul sporit de aparitie si dezvoltare a bolilor netransmisibile si a incapacitátii de muncá, obezitatea isi extinde povara financiará asupra sistemului de sánátate, generand o serie de costuri spitalizarea, farmacoterapia, testele de laborator, gov christie pierdere în greutate radiologice, ingrijirile pe termen lung etc.

În plus, sistemul de sänätate are de suportat cheltuieli pentru echipamentele speciale utilizate în îngrijirea persoanelor obeze [31, 34]. Pentru a face fatä acestei probleme de sänätate publicä, este nevoie urgentä de sensibilizarea societätii, implementarea acerbä a politicilor de pre-venire, depistare timpurie, educatie si management corespunzätor al obezitätii.

Deseori, specialistii se lovesc de problema insuficientei sau a lipsei unor mdrumäri privind administrarea corectä si în timp util a unor metode de prevenire si combatere a obezitätii în rândul populatiei.

În acest sens, sunt necesare interventii bazate pe dovezi, care ar fi concentrate pe obiective realiste si pe o gestionare multidisciplinarä pe tot parcursul vietii. Terapia comportamentalä abordeazä direct obiceiurile nocive alimentatia irationalä, practicarea insuficientä a activitätii fizice etc.

Farmacoterapia poate ajuta pacientii cu valori ale indicelui masei corporale IMC sporite sä mentinä conformitatea si sä reducä riscurile de sänätate legate de obezitate. Interventiile chirurgicale reprezintä un instrument eficient pentru obezitatea morbidä pe termen lung. O monitorizare adecvatä poate încetini sau chiar stopa sporirea indicelui masei corporale, precum si bolile asociate obezitätii.

corp subțire furio camillo pierde in greutate rapid inainte de tummy tuck

Totodatä, managementul adecvat al obezitätii poate contribui semnificativ la sporirea sperantei de viatä si a calitätii acesteia în rândul populatiei [31, 34]. Instrumenta mentionat poate fi util atât specialistului, cât si pacientului, contribuind la întelegerea fiecärei etape si la urmärirea evolutiei schemei de tratament.

  • Donald Trump - Wikipedia
  • Christie, în vârstă de 50 de ani, a spus Matt Lauer de la TODAY într-o convorbire telefonică că a avut operația pe 16 februarie, chiar înainte de sfârșitul săptămânii de sărbătoare a Președintelui.
  • Pagina principala Bunicii îi ajută pe copii să dezvolte obiceiuri alimentare bune Bunicii sunt cea mai mare comoară a bunicilor.
  • NJ Gov Chris Christie dezvăluie că a suferit o operație de pierdere în greutate
  • Почему ты позволяешь ему делать от твоего лица ложные утверждения.
  • Что же переменилось.
  • Bunicii îi ajută pe copii să dezvolte obiceiuri alimentare bune USDA

Materiale si metode t Articolul rezumä si evalueazä algoritmul de conduitä al specialistului, care include diagnosticul, evaluarea si managementul obezitätii. Noutatea expunerii de fatä constä în încercarea de a grupa o serie de proceduri într-un algoritm de conduitä integrat si multidisciplinar, ce reuneste stiinta clinicä cu sänätatea publicä. Algoritmul propus are scopul de a oferi mdrumäri practice bazate pe dovezi în prevenirea si tratamentul obezitätii.

Elaborarea algoritmului de management al obezitätii s-a bazat pe studierea literaturii publicate la nivelele national si international.

Au fost cercetate surse bibliografice, inclusiv publicatii la simpo-zioane, congrese; monografii, protocoale clinice si ghiduri consacrate subiectului mentionat. În acest sens, este expus algoritmul de conduitä care poate fi implementat în activitatea medicilor de familie, a nutritionistilor, asistentelor medicale etc. Acesta rezidä dintr-o serie de date privind fac-torii de risc ai obezitätii.

În primul rând, e necesar de evidentiat faptul cä obezitatea se poate datora factorilor genetici. Anamneza eredocolateralä po-zitivä de exces de greutate poate influenta aparitia acestei boli netransmisibile si transmiterea ei de la pärinti la urmasi [5] Totodatä, vârsta si metabolismul pot provoca aparitia obezitätii în rândul populatiei, deoarece pe mäsurä ce sporeste vârsta, ritmul metabolismului încetineste si contribuie la acumularea gräsimilor în organism [18].

De asemenea, factorii psihologici si sociali pot fi implicati în aparitia si dezvoltarea excesului de greutate. În aceste conditii, asocierea unui stres cronic stäri conflictuale, anxietate etc.

Stresul poate fi generat atât de factorii externi legati de locul de muncä, familie etc.

Date generale[ modificare modificare sursă ] Donald Trump s-a născut și a crescut în orașul New Yorkfiind al patrulea din cei cinci copii ai lui Frederic Trump, un magnat imobiliar.

Unele medicamente pot predispune organismul spre dezvoltarea obezitätii prin efectul lor asupra poftei de mâncare steroizii, antidepresive, fenotiazine, antiepileptice etc. Obezitatea secundarä poate surveni din cauza prezentei unor boli si poate dispärea sau se gov christie pierdere în greutate atenua în cazul reconvalescentei. Aceasta poate fi de tip hipotalamic la afectarea hipotalamusului în traume, tumori cerebrale etc.

Un alt factor care poate duce la aparitia obezitätii este nivelul de educatie al populatiei. Acest factor a fost reflectat în raportul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economicä, care a analizat datele statistice din Australia, Canada, Marea Britanie si Coreea. Rezultatele au dezväluit faptul cä existä o relatie liniarä între numärul de ani petrecuti în studii si probabilitatea de aparitie a obezitätii.

Astfel, persoanele cu un nivel înalt de instruire au prezentat o ratä scäzutä de obezitate.

De asemenea, factorul socioeconomic a fost abordat în lucrärile cercetätorilor Allison K. Cohen, Manisha Rai, David H. Rehkopf si Barbara Abrams [1]. Din alti factori ce pot favoriza aparitia si dez-voltarea excesului de greutate fac parte obezitatea mamei în special cea gestationalägreutatea micä sau mare la nastere, lipsa aläptärii la sân, alimentatia artificialä necorespunzätoare etc.

pierdere de grăsime băutură naturală pot să pierd greutatea de plasmă

Este important de mentionat cä dezvoltarea excesului ponderal poate fi influentatä si de compor-tamentul de consum alimentar, în special în societa-tea modernä, când tot mai des se pune accentul pe alimentele prelucrate, cu un continut sporit de sare, zahär si gräsimi [36].

Cercetärile de specialitate privind mediul cultural evidentiazä o serie de tendinte care se manifestä actualmente, si anume: cäutarea comoditätii în cum-pärarea si pregätirea culinarä a produselor alimentare, sporirea interesului fatä de alimentele în ambalaje de dimensiune mai micä gov christie pierdere în greutate mai practice, abaterea de la regimul alimentar zilnic mic dejun, prânz, cinä etc. Acest fapt provoacä o väditä îngrijorare privind starea de sänätate a populatiei din cauza procesului de promovare prin strategiile de marketing pe care le utilizeazä companiile din domeniul alimentar.

În rezultat, multe produse sunt achizitionate datoritä efectelor psihologice pe care le au denumirea, marca, pretul sau imaginea produsului [7, 8, 9]. Astfel, implementarea strategiilor de marketing produs, pret, promovare, plasament ajunge sä influenteze comportamentul de consum alimentar al populatiei [9]. În continuare, au fost abordati factorii de risc în comportamentul alimentar care pot influenta aparitia si dezvoltarea obezitätii în rândul populatiei [8].

Produsele alimentare bogate în sare duc la aparitia hipertensiunii arteriale, a bolilor cardiovasculare, osteoporozei, bolilor renale etc. Acest fapt a fost demonstrat si prin intermediul unei revizii sistematice care a inclus 30 din de studii clinice randomizate si 38 din de studii de cohortä. De asemenea, o metaanalizä a rezultatelor din 11 trialuri a examinat schimbärile izoenergetice rezultate în urma consumului carbohidratilor liberi monoza-haride si dizaharide cu alte tipuri de carbohidrati si au fost depistate modificäri în masa corporalä a subiectilor din studiu.

Astfel, s-a stabilit cä reducerea sau sporirea consumului de produse bogate în carbohidrati simpli este asociatä cu schimbärile în masa corporalä, iar supraponderea si obezitatea sunt legate cel mai des cu excesul de calorii [30, 31]. Aportul sporit de gräsimi gov christie pierdere în greutate sporeste riscul de aparitie a obezitätii, maladiilor coronariene, atacului cerebral vascular, deprimä sistemul imunitar etc.

Din aceste considerente, o alimentatie rationalä si echilibratä impune reducerea consumului de gräsimi în exces si asigurarea nevoilor de gräsimi nesaturate, de preferintä de origine vegetalä [29, 30, 31]. Un alt factor de risc în dezvoltarea excesului de greutate este reprezentat de comportamentul sedentar care poate fi indus de progresul tehnologic.

Noile tehnologii joacä un rol crucial în viata umanä, devenind indispensabile în rândul tuturor segmente-lor societätii. Astfel, pe mäsurä ce a evoluat, omul si-a pierdut din abilitätile sale fizice.

Dacä în aniidoi din zece americani aveau un loc de muncä ce necesita practicarea activitätii fizice usoare stând sfaturi pentru a pierde în greutate rapid în mod natural în birouiar 3 din 10 persoane aveau un loc de muncä caracterizat de activitate fizicä intensä în constructii, productie, agriculturäatunci în anul situatia s-a schimbat. Mai mult de 4 din 10 adulti aveau un loc de muncä ce necesita practicarea unei activitäti fizice usoare, pe când 2 din 10 americani aveau un loc de muncä de intensitate mare.

Iar încirca 6 din 10 adulti lucrau la calculator, fárá a practica vreo activitate fizicá, si mai mult de 9 din 10 copii utilizau calcula-toare în scoalá. Acest fapt demonstreazá influenta progresului tehnico-stiintific munca automatizatá asupra dezvoltárii sedentarismului, care la rândul sáu determiná aparitia excesului de greutate [6, 11].

fda aprobat pentru pierderea în greutate svelte next generation fat burner

În contextul celor mentionate, algoritmul de conduitá a obezitátii include evaluarea factorilor de risc prin intermediul colectárii datelor anamnestice privind factorii etiologici ai obezitátii, si anume: vâr-sta de aparitie a surplusului ponderal, existenta ante-cedentelor familiale de obezitate si a comorbiditátii asociate acesteia, modul de alimentatie, nivelul de practicare a activitátii fizice, afectarea psihologicá, tratamentul prin interventii igienico-dietetice ante-rioare, tratamentul medicamentos steroizi, antide-presive, antiepileptice etc.

Cea de-a doua etapá a algoritmului de conduitá prevede evaluarea clinicá a stárii organismului prin intermediul investigatiilor antropometrice greuta-tea corporalá, Ínáltimea, IMC, pliul cutanat etc.

Potrivit NIH, un minimum de date pentru investigatiile de laborator include: aprecierea glucozei, profilul lipidic HDL si LDL colesterol, triglicerideleaci-dul uric, functiile tiroidianá TSH si hepaticá enzimele hepaticeevaluarea gov christie pierdere în greutate si endocriná sin-dromul Cushing sau boala hipotalamicáaprecierea prezentei apneei obstructive în somn [24, 25]. Evaluarea compozitiei corporale nu este o me-todá esentialá pentru managementul obezitátii din punct de vedere clinic, dar poate fi un instrument util înainte si dupá-aplicarea metodei de trata-ment al obezitátii.

Aceasta poate fi apreciatá prin bioimpedanta electricá, absorbtiometria cu raze X DEXAtestarea la infrarosu etc. Etapa finalá a algoritmului de management include terapia obezitátii. Este important de mentionat cá succesul terapeutic în cazul excesului de gov christie pierdere în greutate depinde de colaborarea dintre medic, pacient si familia acestuia. Managementul si tratamentul obezitátii au obiective mai largi decât pierderea în greutate.

Bunicii îi ajută pe copii să dezvolte obiceiuri alimentare bune

Aces-tea se axeazá si pe reducerea riscului comorbiditátilor, pe úmbunátátirea stárii de sánátate a pacientului. Managementul adecvat al complicatiilor trebuie sá includá gestionarea dislipidemiei, optimizarea controlului glicemic la pacientii cu diabet zaharat, normalizarea tensiunii arteriale, gestionarea tulbu-rárilor respiratorii, inclusiv a sindromului de apnee obstructivá, a tulburárilor psihosociale etc. În acest sens, algoritmul propus prevede implementarea a trei tipuri de másuri de interventie terapeuticá în functie de valorile indicelui masei corporale.

Terapia nefarmacologicá reprezintá o másurá orientatá spre: practicarea zilnicá a activitátii fizice minim 30 de minute pe ziadoptarea obiceiurilor alimentare sánátoase consum redus de sare, zahár si grásimi; consum de lichide, fructe si legumelimitarea consumului de alcool si renuntarea la fumat.

Terapia farmacologicá medicamentoasá se recomandá în cazul în care modificarea stilului de viatá este ineficientá.

Acest tip de terapie se propune doar la indicatia medicului si conform recomandárilor [14, 17, 22]. A treia másurá de interventie prevede terapia chirurgicalá, cu folosirea tehnicilor restrictive gas-troplastia orizontalá etc.

Acest tip de interventie se indicá în cazul unui esec al tratamentului conservator aplicat pe o perioadá de cel putin un an.

podcast uri de pierdere în greutate celebrități burner de grăsime

Astfel, algoritmul de conduitá în cazul obezitátii include nu doar integrarea celor mai recente cer-cetári în domeniu, ci si crearea unor instrumente educationale inteligibile. Totodatá, este important de mentionat cá instrumentul prezentat nu poate trece peste responsabilitatea individualá a specialistului din domeniul sánátátii de a lua decizii adecvate în contextul fiecárui pacient în mod individual. Concluzii 1. Managementul de succes al obezitátii se poate baza pe un algoritm eficient si util pentru prevenirea si combaterea acestei boli netransmisibile în rândul populatiei din Republica Moldova.

Algoritmul de management al obezitátii poate fi recomandat în activitatea practicá a medicilor de familie, a nutritionistilor, a asistentelor medicale etc. Algoritmul de management al obezitâtii Bibliografie 1.

  1. Мгновение спустя город погрузился во - Пошли, мальчики, - проговорил Патрик.
  2. Она старалась выпускать дым в сторону - Извини, - шепнула Эпонина своей приятельнице.

Alison K. Cohen, et al. Educational attainment and obesity: A systematic review. In: Obes. Ankuda C. In: J. Soc,vol.

Donald Trump

Armstrong M. Biroul National de Statistica. Femei si barbati in RM, Blanca M. The genetics of obesity. In: Curr. Brownson R. Declining rates of physical activity in the United States: what are the contributors?

In: Ann. Public Health,vol.