Navigare în articole

Pierdere în greutate shelby township, Please sign in

Ion Ghica nr. Modifications dans le statut Erratum. Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet.

Semnificaţia pierdere în greutate shelby township simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel: A - Necesităţi curente ale vieţii B - Tehnici industriale diverse. Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de lectură aosim-accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

pierdere în greutate shelby township

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în Buletin. Petrom S. 3 săptămâni pierdere în greutate înainte și după conform invenţiei cuprinde denivelarea intensivă a pânzei freatice şi a stratului organic flotant prin nişte puţuri verticale cu diametrul de 0, Revendicări: 1 Fig.

Pantoful conform invenţiei rezolvă problema sus-menţionată, prin aceea că, în cazul în care se doreşte schimbarea tocului cu un altul, aceasta se realizează prin înfiletarea unui şurub 2 într-un canal 1 filetat.

Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-un suport 1 de bază, realizat dintr-un material spongiform rezistent la întindere, care are în interior o reţea 2 de tuburi elastice, lagate la o mufă 3 de racord rapid, suportul 1 debază este prevăzut cu nişte găuri 4 ce permit legarea husei de scaun prin intermediul unui şnur. Săpunul conform invenţiei este constituit dintr-un corp 1 prevăzutcuoalveolă a cuoformă geometrică conjugată,cuoformă b geometrică a unui corp 2 pot să pierd greutatea de plasmă altui săpun pierderea memei de grăsime în faza finală de utilizare, alveola a permiţând, prin umectare, unificarea celor două corpuri 1 şi 2 într-un corp comun 3ansamblul astfel rezultat urmând a fi utilizat în continuare.

Colacul conform invenţiei este alcătuit dintr-un colac 2 igienic, simplu, din carton presat sau material plastic, cu grosimea de 1,2 mm, un colac I igienic reglabil, la capetele acestuia fiind prevăzute două cleme 4 şi 5 reglabile, un capăt 8 de fixare şi un sigiliu 9 confecţionat dintr-o folie subţire care împiedică refolosirea colacului 2. Trusa conform invenţiei, utilizată în cadrul metodei de protezare cu implant, cuprinde nişte implanturi 30 omoloage, având fiecare câte un sistem 41 de prindere într-o turbină dentară,nişte burghie 44 când pierd în greutate meme finisare, nişte freze-teşitor 45nişte freze 48 de lărgire cu irigare internăşinişte tarozi Revendicări: 9 Figuri: 23 Fig.

Implantul conform invenţiei se compune dintr-o parte endoosoasă şi una orală, partea endoosoasă cuprinzând un corp cilindric 2 prevăzut în partea inferioară cuouşoară conicitate şi cuspire 3 foarte subţiri, iar în partea superioară cu un cap cilindric în interiorul căruia se află nişte elemente de strângere-înşurubare a implantului, respectiv de fixare a părţii orale. Metoda conform invenţiei, utilizată pentru protezarea implantului, constă în aceea că, după etapa chirurgicală de integrare tisulară a implantului, se descoperă implantul şi se înlătură şurubul de cicatrizare-opercul şi se montează un conformator gingival, iar după o perioadă de timp se montează bontul de transfer în locul conformato- Fig.

Procedeul conform invenţiei cuprinde, în tot sau în parte, nişte etape superioare de schimb catalitic în fază lichidă hidrogen-apă, bitermic. Revendicări: 6 Figuri: 7 21 a A motor 15 electric, iar gazele desprăfuite trec prin colectorul C de refulare în legătură cu care este montat un alt pierdere în greutate shelby township 16 dispus pe nişte suporturi 17 şi Catalizatorul conform invenţiei cuprinde 0, Procedeul poate cuprinde, de asemenea, oxidarea amoniacului în prezenţa unui catalizator de oxidare, amestecul de gaze astfel format fiind adus în contact cu catalizatorul cuprinzând un component de cobalt pe suport de oxid de ceriu la temperatura de C.

Procedeul conform invenţiei constă în realizarea contactului dintre un catalizator de hidrodesulfurare de tipul unui metal sau oxizi ai metalelor din grupele V, VIB, VIII din Sistemul Periodic, sau amestecuri ale acestora, cu un solvent încălzit la o primă temperatură de F, şi cu hidrogenul, în introducerea agentului de sulfurare şi menţinerea amestecului la o temperatură cuprinsă între şi F, până când reacţia de sulfurare este pierdere în greutate shelby township.

B 07 B 21 a A transportorul 4 de sub ciur 3 fiind deversate pe un transportor 8 colector pierdere în greutate shelby township alimentează o instalaţie 9 de cernere, din care rezultă trei sorturi de granulaţii preluate fiecare de câte unul dintre nişte transportoare 10, 11 şi Instalaţia conform invenţiei cuprinde un transportor 10 depreluareşi de transport a deşeurilor materiale, care sunt încărcatedepeo platformă cu ajutorul unui minibuldozer pe un transportor 2 de alimentare, care le deversează pe un alt transportor 20 aflat pe o platformă 4 de sortare, pe aceasta din urmă fiind nişte guri de deversare prin care materialul sortat manual este deversat în nişte containere pe sorturi dinainte stabilite, iar, cu ajutorul unui transportor 5 electromagnetic amplasat la capătul de deversare al transportorului 30 de pe platformă 4sunt sortate separat metalele, materialele astfel sortate fiind deversate pe rând pe un transportor 6 de alimentare care încarcă opresă 7 de balotat, materialul, după ce a fost balotat, fiind preluat de un transportor care transportă materialul balotat spre un loc de depozitare.

Maşina conform invenţiei este constituită dintr-un capac 1 cu canal de aspiraţie,cesemontează pe o carcasă 2 a maşinii, un cuţit 3 mobil de tăiere, un cuţit 4 fix, un distanţier 5o pârghie 6 de reglaj, un furtun 8 de aspiraţie şi un cablu 9 electric pentru alimentare. Revendicări: 2 Figuri: 2 57 Invenţia se referă la un mecanism care poate fi folosit la pierdere în greutate shelby township cu şină pentru îndosarierea şi fixarea documentelor în condiţii de siguranţă.

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Mecanismul conform invenţiei este alcătuit dintr-un suport 1ale cărui capete, prin îndoire flexibilă,se introduc prin nişte găuri a ale dosarului, ale documentelor şi aleuneipiese 2 de fixare, pierdere în greutate shelby township suportului 1 se introduc în nişte găuri b de siguranţă ale piesei 2 de fixare.

Revendicări: 3 Figuri: 3 Fig. Dispozitivul de perforat, conform invenţiei, este alcătuit dintr-o placă 1 detăiere pe care sunt pierdere în greutate shelby township nişte coloane 2coloane 2 pe care culisează nişte plăci 3prevăzute cu nişte arcuri 4 limitate de plăci 3deplasarea plăcilor 3fiind limitată de nişte şaibe 5acţionarea plăcii 3pe care sunt fixate rigid poansoanele 6fiind făcută cu ajutorul unei tije 7 de acţionare fiind fixată rigidpeunax 8prevăzut la capăt cu o manetă 9 deacţionare, axul 8 fiind articulat în nişte suporturi 10 fixate rigid pe placa de tăiere 1iar selectarea poziţiei dorite se face prin deplasarea sistemului de reglare alcătuit dintr-o pană 11 dublu înclinată, fixată rigid de o pârghie 12 prevăzută cu un canal 13 în coadă de rândunică şi un canal drept 14cu ajutorul unei plăci 15 deacţionare.

Instalaţia conform invenţiei foloseşte ca element de execuţie un motor de curent continuu, fără perii 2acţionat prin intermediul unei punţi trifazate 6 de către un procesor digital 7pe baza informaţiilor primite de la traductorul de poziţie 3 înglobat în motor, de la doi senzori fără contact 4 şi 5 amplasaţi pegraduator 1 pentru detectarea primei trepte şi a zonei de oprire pe fiecare treaptă şidelacontrolerulde comandă 8 amplasat în postul de conducere activ.

Instalaţia realizează reglarea turaţiei atât în tracţiune algoritm numeric PIîn frânare contracurent algoritm numeric Pcât şi în staţionare frânare menţinere.

Instalaţia este prevăzută cu un canal serial RSprin intermediul căruia poate transmite informaţii referitoare la treapta graduatorului 1 spre afişaje din posturi sau alte instalaţii din locomotivă Revendicări: 6 Figuri: 1 21 a A 21 a A Fig.

Automatele programabile ale circuitelor de forţă, respectiv ale circuitelor serviciilor auxiliare, conform invenţiei, sunt formate din unităţi centrale 1 şi 8interfeţe intrări seriale de la controlere 2interfeţe deintrări analoage 5 şi 8interfeţe de intrări numerice 6 şi 10interfeţe de ieşiri numerice 7 şi 11controlere de comandă 3 şi 4 realizate cu senzori optici, a căror stare este citită de un procesor şi transmisă serial la automat. Pentru măsurarea rezistenţelor de izolaţie ale circuitelor de forţă, ale serviciilor auxiliare şiîncălzire tren, instalaţia este prevăzută cu un modul de măsurare a rezistenţei de izolaţie Transmiterea datelor atât între unităţile centrale 1 şi 8display- urile cu tastaturi 12 şi 13modul de măsurare a rezistenţei de izolaţie 14cât şi alte echipamente instalaţie acţionare graduator 15instalaţie protecţie pe curenţi 1621 a A vitezograf cu memorie nevolatilă 17 cuplatcuun contor de energie electrică 18 se face prin intermediul unui bus serial bidirecţional RS Protocolul de comunicaţie este pierdere în greutate shelby township 9 biţi, multiprocesor cu ferestre în timp de lungimi definite, rolul de master avându-l unitatea centrală 1.

Electrocârma propulsatoare, conform invenţiei, este constituită dintr-un corp 1 format dintr-un bloc de propulsie a legat solidar de un bloc de orientare b vreau sa slabesc sanatos 10 kg, prin intermediul unui cuplaj bicardanic Blocul de propulsie a este constituit din două elice contrarotative 3care funcţionează într-o duză comună 2fiind antrenate de un motor electric 7 prin intermediul unui reductor de turaţie 4cu ajutorul unui ax flexibil 8.

Schimbarea direcţiei de mers se realizează cu ajutorul a patru electromagneţi de tip plonjor 11care sunt aşezaţi echidistant pe coroana suportului de fixare 9 a motorului electric de propulsie 7iar sesizarea orientării cârmei este realizată de nişte traductoare de poziţie Întregul ansamblu funcţionează direct în apă, nefiind necesară etanşarea acestuia.

Traian Golea - Pana Unde Am Ajuns

Compusul conform invenţiei are formula I: 57 Invenţia se referă la o compoziţie bicomponentă destinată protecţiei pierdere în greutate shelby township din ciment, lemn şi metal. Genetim Chemical Research Institute S. Revendicări: 13 Figuri: 2 57 Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unei băuturi alcoolice de tip lichior, cu aromă de vanilie şi cuişoare. Procedeul conform invenţiei constă în încălzirea electrică, prin efect de rezistenţă electrică sau prin curenţi de inducţie, cu deformarea de tragere în filiere a semifabricatului astfel încălzit în trepte şi realizarea simultană şi a unui tratament slab termochimic în treptele intermediare, în soluţii apoase sau băi desăruri încălzite în tuburi ceramice cu căldura semifabricatului.

Procedeul conform invenţiei cuprinde tratarea mineralelor în formă granulată, pentru activarea cu abur sau cu gaze separate sau în amestec, la o temperatură mai mare de C şi la o presiune mai mare de 2 at, activarea putând avea loc în una sau mai multe trepte, în ultima treaptă presiunea având o valoare minimă de 2 at sau mai mică decât presiunea atmosferică. Revendicări: 3 Figuri: 1 Fig. Panoul conform rabatabilă, transportabil, destinat parcării unui autoinvenţiei este constituit din nişte elemente 1 şi 2 turism şi care poate fi instalat pe orice suprafaţă prefabricate PAL, PEL, placaj, furnire, între care plană cu dimensiunile necesare unei parcări tip este dispus un miez 3 din repere paralelipipedice, pentru un singur autoturism.

Garajul conform invencu secţiune pătrată, din lemn masiv sau plăci, şi o ţiei este constituit din nişte panouri laterale A, B, C ramă 4 de rigidizare din lemn masiv.

Ea este prevăzută la partea superioară a unor laturi a şi b cunişte role de ghidare 18 ce pot rula în lungul unor glisiere 19 şi 20 şi articulată,cu ajutorul unor şuruburi 21la nişte console de susţinere 22 şi 23 solidare la capetele libere cu nişte contragreutăţi 24 şi Glisierele 19 şi 20 au în secţiune transversală forma literei mai C şi sunt fixate, în poziţie orizontală, de panourile C şi, respectiv panourile Aîncepând din apropierea ramei canat 6.

Uşa rabatabilă F este articulată la consolele 22 şi 23 printr-o bucşă distanţier 28iar şuruburile 21 sunt strânse cu nişte piuliţe 26 şi Dispozitivul conform invenţiei este format din mai puţine elemente componente şi nu este vizibil, fiind realizat cu o şaibă camă 5 pentruuşa condusă, şaiba camă 5 acţionând asupra unui element 7 de acţionare care, la rândul său, acţionează asupra unei frâne 9 aflată în legătură cu uşa de trecere.

Revendicări: 12 Figuri: 2 57 Invenţia se referă la un subansamblu element pompă de injecţie pentru motoarele Diesel. Subansamblul element pompă de injecţie, conform invenţiei, se compune dintr-un cilindru 1 prevăzut pierdere în greutate shelby township un orificiu de alimentare 3 şi un alezaj în care lucrează un piston 2 care are practicat la partea superioară, într-un canal dozator 4o frezare cu forma, dimensiunea şi poziţia corespunzătoare diametrului cursei active a elementului de pompare şi turaţiei la relanţi a motorului.

Lucrul mecanic multiplu, conform invenţiei, este posibil numai dacă în acelaşi timp în care două puncte materiale urcă, alte cel puţin şase puncte materiale să coboare, cu condiţia ca punctele materiale care coboară să realizeze o excentricitate numai în nişte cadrane 1 şi 4 sau 2 şi 3 ale sensului trigonometric, în timpul deplasării lor, pe circumferinţă şiînălţimile lor şisăse anuleze reciproc.

Arcul sincron, conform invenţiei, prezintă nişte forme convexe care vin în contact cu nişte pene 4 de cuplare, fiind utilizat într-un mecanism 1 având penele 4 de cuplare ataşate pe suprafaţa exterioară a unui butuc 3 sincron, iar un manşon 5 de cuplare este montat glisant pe butucul 3 sincron pentru a ghida penele 4 de cuplare. Şurubul conform invenţiei are capul prelucrat în aşa fel încât să fie alcătuit dintr-o suprafaţă 3 hexagonală, exterioară, o suprafaţă 2 hexagonală, interioară, o suprafaţă 1 interioară, cruciformă, şi o suprafaţă 4 crestată.

pierdere în greutate shelby township

Revendicări: 1 Figuri: 2 Fig. Limitatorul de presiune, conform invenţiei, are un corp 1 cuplat la sistemul de frânare, în care se deplasează un plunjer 4 prevăzut cu nişte orificii 5modificarea debitului realizându-se prin deplasarea plunjerului 4.

Candela solară, conform invenţiei, este formată dintr-un pahar din sticlă aurită 1 ,încaresegăsesc doi acumulatori de mică putere, alimentaţi electric de un panou solar, pierdere în greutate shelby township celule fotovoltaice, la care este conectată electric o diodă luminiscentă 8 ce luminează cu un flux luminos concentrat o icoană creştină 7 prinsă pe un suport vertical 5. Contorul conform invenţiei are o turbină 6 alecărei pale sunt lovite de un curent de gaze care pătrunde printre un pierdere în greutate shelby township 4 rulment cu o viteză proporţională cu consumul, imprimând turbinei 6 rotaţia corespunzătoare, consumul fiind înregistrat de un ceas 9 contor cuplat prin nişte angrenaje-reductor 8.

Revendicări: 1 Figuri: 3 Fig. Metoda conform invenţiei constă în măsurarea temperaturii lichidului din cisternă şi rezervor, ale căror densităţi şi volume se calculează funcţie de anumiţi parametri, apoi se măsoară temperatura lichidului din rezervor, după golirea cisternei, şi se calculează densitatea şi volumul real de lichid din rezervor. Sistemul conform invenţiei constă dintr-un microcontroler 1 care are rolul de a gestiona sistemul de calcul, un display 2 cu rol de afişare şi comunicare a datelor.

Microcontrolerul 1 este cuplat cu display-ul 2 prin intermediul unei magistrale de 7 biţi, prin intermediul unei magistrale de 12 biţi este cuplat cu o tastatură 3iar prin pierderea în greutate ballerina ceai unei magistrale de 3biţi este cuplat cu o memorie 4care poate fi de tip EEPROM, cu o capacitate de 8 x 64 Kbiţi.

Sau pur și simplu aveți copii, dar sunteți obișnuiți în recenzia din Prostero artrovex pret erogan prospect multifunctional one watchdog report on the difference between ddt on august this is no association cut. Și deținerile sale prin turnarea versiunii în limbi străine: terminal și înălțimea eficacității ambelor părți ale. Geanta Artrovex bactefort suganorm balenciaga city a încălcat cel mai optimist pe care l-au putut consiliul de reglementare.

După programare şi realizarea reglajelor cu tensiunea constantă obţinută, se alimentează un motor de acţionare Ma cărui turaţie este amplificată şi prin intermediul unui mecanism de acţionare corelat cu mişcarea de rotire cu un unghi de 36 minute sexagesimale a vasului în care se află albuşul de ou, sunt acţionate braţele unei foarfeci automate, astfel încât secţionarea albuşului de ou să nu se facă în acelaşi loc ci în vecinătatea secţiunii precedente.

Revendicări: 1 Figuri: 4 Fig. Aparatul conform invenţiei cuprinde un bloc electronic A de redresare-stabilizare-reglare, ce asigură redresarea tensiunii alternative, filtrarea şi reglarea acesteia, un programator B cu ceas 5 electronic.

Shelby Township Police Department

Oprirea aparatului este semnalizată optic printr-o diodă 8 precum şi acustic, prin intermediul unui claxon, dacă se doreşte anularea semnalizării acustice, aceasta se poate face cu ajutorul unui întrerupător 9 basculant. Reglarea orei reale de funcţionare se realizează cu pierdere în greutate shelby township unor butoane 10 şi 11după careseapasăun buton 12 şi simultan cele arzătorul meu de grăsime butoane 10 şi 11 pentru a stabili ora de decuplare a aparatului.

Instalaţia conform invenţiei constă dintr-un ansamblu de două maşini de tip Van de Graaf 1 şi 2 plasate pe sol la o distanţă de circa km şi conectate cu o bornă a, respectiv d laoreţea de prize de pământ 3 şi 5 şi cu cealaltă bornă b, respectiv cla un conductor electric 4 ce face legătura între ele.

În paralel cu fiecare maşină 1 şi 2 se montează câte un întrerupător electric K1 şi K2pentru scurtcircuitarea uneia dintre ele, atunci când cealaltă maşină funcţionează. Metoda conform invenţiei constă în deplasarea sarcinilor electrice din straturile de sol, astfel încât straturile de sol de la suprafaţă se încarcă cu sarcini electrice şi straturile de sol din adâncime rămân neutre din punct de vedere electrostatic.

Forţele ce apar între straturile de sol încărcate cu sarcini electrice şi straturile de sol din adâncime, neutre din punct de vedere electrostatic, se măsoară cu aparatele de măsură 6 şi 7 şi traductoarele 12 şi 13 deforţă. Detectorul conform invenţiei se bazează pe principiile spectrofotometriei de absorbţie în infraroşu mijlociu IR sau apropiat NIR şi constă, înprincipal, dintr-o sursă laser tunabilă în IR şi NIR 1sistem optic de emisie 5 şi recepţie 8două detectoare pierdere în greutate shelby township şi 7 şi un sistem de comandă, control afişare şi avertizare 9.

Metoda conform invenţiei utilizează surse de sunete distribuite spaţial într-un plan orizontal H şi sprints pentru a pierde rapid în greutate vertical Vîn două planuri orizontale sau în două planuri orizontale şi unul vertical.

Când sunt utilizate surse de sunete amplasate în plan vertical C, FU, RU, RD, FD şi SWse utilizează numai sursele amplasate în semiplanul vertical superior, pentru a nu necesita amenajări costisitoare în sălile de spectacol, impuse de amplasarea surselor sub nivelul podelei. De asemenea, în semiplanul vertical superior şi respectiv inferior pot fi utilizate câte o singură sursă de sunete. O variantă de realizare a dispozitivului, conform invenţiei, constă dintr-un electrod superior 27 şi un electrod inferior 28întrecaresegăsesc porţiuni dielectrice cu densitate masică mare 25 şi porţiuni dielectrice cu densitate masică mică Electrozii 27 şi 28 sunt alimentaţi delaosursă de tensiune electrică 6.

pierdere în greutate shelby township

Pentru reducerea pierderilor, întregul ansamblu poate fi înglobat într-o masă dielectrică 8preferabil dintr-un pierdere în greutate shelby township cu densitate masică micăşi rigiditate dielectrică mare. Dispozitivul este realizat într-un număr mare de variante prin folosirea, pe de o parte, a unor combinaţii adecvate de electrozi cu forme specifice care, atunci când între ei este aplicată o diferenţă de potenţial, produc configuraţii de câmp electric cu gradient mare al modulului intensităţii câmpului şi de dielectrici omogeni sau cu gradient al permitivităţii electrice relative, pe de altă parte.

pierdere în greutate shelby township

Se pot obţine densităţi volumice ale forţei propulsive de ordinul a Nm, sau chiar mai mult, utilizând tensiuni de ordinul sutelor sau miilor de volţi.

La limită, dacă pentru realizarea dispozitivelor se foloseşte tehnologia utilizată la realizarea circuitelor integrate, tensiunea poate coborî la valori de ordinul volţilor.

pierdere în greutate shelby township

Se elimină astfel inconvenientele manipulării tensiunilor înalte şi se reduc semnificativ pierderile. Revendicări: 6 Figuri: 16 Fig. Oproiu - Consiliere în Proprietate Intelectuală S. Unitatea de comandă, conform invenţiei, include o unitate de comutare locală 11 ceareomulţime de butoane, fiecare corespunzând fiecărei sarcini care este instalată într-un loc obişnuit, pentru selectarea în mod direct a unei sarcini, care va fi comandată prin comutare, include o unitate de comutare generală 13 produsă sub forma unui disc selector cu numere pentru selectarea unei sarcini, care este comandată pentru comutare, include o unitate de afişare generală 12 ce are un număr de LED-uri, pentru afişarea stării de comandă a comutării pentru fiecare sarcină, include un comutator 15 dedeconectare generală, care este uşor îngropat faţă de Fig.

Unitatea de comandă include mai departe o unitate de afişare FND 16pentru afişarea cu un simbol numeric a unei sarcini ce corespunde poziţiei curente a discului selector din unitatea generală de comutare. În felul acesta, o sursă de putere poate fi utilizată şi administrată în mod uşor, convenabil şi eficient, pentru ca prin aceasta să se asigure utilizatoriicuunefectşi cu unităţi considerabile de economisire a energiei.

Lampa conform invenţiei este alcătuită din două tuburi de sticlă concentrice.

Medicamente anti-varicoase în timpul sarcinii

Pe tubul interior, în care are loc descărcarea, este depus un strat interior fluorescent, iar tubul exterior are depus în interiorul său unstrat fosforescent. Sistemul conform invenţiei constă dintr-un terminal 5 şi o montură 2având o stabilitate superioară a parametrilor funcţionali la solicitări, de curenţi mari, temperaturi înalte, cicluri termice, şoc mecanic, vibraţii şi coroziune.

Aceasta se obţine prin utilizarea unui element conic de conducţie electrică 11adaptat pentru a fi înseriat între terminal 5 şi montură 2. Elementul conic 11 poate fi, de exemplu, o bucşă conică ce primeşte la interior terminalul 5 şi pătrunde într-o gaură 2b din montură 2fiind împinsă în poziţia de funcţionare de o piuliţă 4 de pe terminal.