Ieronim Stoichita - Efectul Don Quijote

Fable tlc pierde greutatea

Conținutul

  Riul se afli in istorie.

  Riul ,istoriei" e cel careva trebui invins prin Cetatea ideali gi nu cel ,al naturii". Cumulind aceste doui ridicini, mirul european al Cetigii, cu toati indelunga lui carieri, va ayea citeva constante verificabile.

  fable tlc pierde greutatea

  Utopia apare ca o tentativi de dobindire a unei stasis primordiale. Aventura sa are loc printr-o deplasare, printr-o schimbare de stasis: prin eh-stases. Multiplele manifestiri privind aventura ,ek-statici" pe care procesul utopic este menit fable tlc pierde greutatea aduci merg de la proiecqia intr-un spaqiu gi un timp diferite, de la cilitoria astrale, pini la posibilitatea de a,citi" orice plan de cetate ideali ca pe o mandala.

  fable tlc pierde greutatea

  Tentaqia utopici este tentati a de a trii intr-un simbol. De aici decurge ambiguitatea oricirui proiect utopic, care se prezinti ca manifestare perfecti a ideii de structurd.

  Criticism on Lord of the Flies 1. Allegory and symbol 1. The Self in sacred and literary texts 1.

  Fiecare cetate ideali este, in primul rind, un plan. Volumetria cetiqii, ca transpunere in spaqiu a planului, se opereazi cel mai adesea prin intermediul unui discurs.

  • Pierzi greutatea cu o răceală

  Volumul cetilii utopice apare ca proiecqie in spaqiu a geometrismului de principiu al planului. Planul ceti{ii ideale urmeazd.

  fable tlc pierde greutatea

  Fagi de lipsa de ,structuri" a spaqiului profan, spagiul utopic oferd un exces de structurd. Aceasti excesivi structurare a Cetiqii ideale, care i;i gisegte manifestarea cea mai elocventi in simbolica pietrelor pre{ioase 9i cu deosebire in cea a diamanrului, apare Ia diferite nivele, in istoria acestei imagini, incepind cu ,jasp-ul cristalin" sau ,aurul ransparent" al Ierusalimului cerescl2, trecind prin Ferrara lui Biagio Rosettil3, si pentru a incheia, di tonul ,falansterului" lui Fourier sau ,Civilizagiet relaqiilor pure" a lui Mondrian.

  fable tlc pierde greutatea

  Perfectiunea, incoruptibilitatea, duritatea, transparenga diamantului sale se regisesc toate in in imageria Cetiqii idealela. Excesul de strucruri transformi adesea utopiile in universuri anorganice, inumane.

  • Viteza pierde in greutate

  Suprapunerea Cetiqii ideale cu Regatul Mo4ilor este spectml care ameninqi orice utopiels. Tirimul ,de dincolou, ca spaqiu anorganic, de o perfecqiune malefici, reprezintd, totuqi o modalitate paraleld cu utopiile regeneratoare. De obicei, transparenqa cristalului este atunci inlocuiti de opacitatea bronzului sau a unui alt metal.

  fable tlc pierde greutatea

  E ceea -Jalul nes qlpztlq? JoJPJ rigtac csas?

  fable tlc pierde greutatea

  Ivaol vsrvrff.